תקנים למעקות

תקנים למעקות

תקנים למעקות

10 בדצמבר 2018
מעקה למרפסת

מעקה למרפסת – חשוב לקרוא!!!

מעקה למרפסת – בטיחות ותקנים  השאלה אותה עליך לשאול כשאתה מתכנן התקנת מעקה למרפסת, היא: האם קיימים שינויים חדשים בחקיקה ביחס לחומר ושיטות הבנייה, שמטרתם לשמור […]